Met de verhuizing van Filmhuis Hoorn naar het Oostereiland in 2011 is Stichting Cinema Oostereiland opgericht. Sindsdien heeft de Cinema zich ontwikkeld tot een publiekstrekkende ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers met rond de 50.000 bezoekers per jaar. Cinema Oostereiland organiseert 6-9 voorstellingen per dag en is het gehele jaar geopend.

Hartelijk welkom aan de Krententuin 25 in Hoorn.


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aan Stichting Cinema Oostereiland is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend en ook die van Culturele ANBI. Dat is een erkenning van het culturele belang van onze stichting. De status houdt o.a. in dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De status brengt ook de verplichting met zich mee openheid te bieden over onze financiën en activiteiten.

Fiscaal nummer 806800720
BTW nummer: NL 8068.00.720. B01
KVK nummer: 41234834
IBAN/bankrekening: NL7 1INGB 0009 6722 61

Directeur-bestuurder

Mevr. M Wagenaar

Raad van Toezicht

Dhr. E. Jager – voorzitter
Mevr. E. Wybenga – lid
Dhr. K. Boon – lid

Beloningsbeleid

De leden van het de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.

Doelstellingen

Stichting Cinema Oostereiland heeft als doel:
Het bevorderen van een gevarieerd cultureel aanbod in West-Friesland in het algemeen en in Hoorn in het bijzonder, vanuit de cinematografie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.