Educatie

Samen met leerlingen op avontuur in de wereld van film!

En film is overal! Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen ziet het als een kerntaak om leerlingen al vroeg de taal van film te leren spreken. Onze educatieve filmprogramma’s zijn ontworpen en samengesteld door het EYE filmmuseum. De programma’s worden in onze filmzalen verzorgd door onze enthousiaste filmleraar Remco Efdé.

Onze beider Cinema’s dagen leerlingen uit kritisch te kijken naar- en na te denken over bewegend beeld. In onze educatieve programma’s maken wij gebruik van een breed aanbod van korte films als vertrek- en uitgangspunt. Door deze benadering worden leerlingen gestimuleerd hun eigen inzichten, emoties en ideeën te delen, en het dialoog aan te gaan met de filmleraar en elkaar.

educatie@cinemaoostereiland.nl.

  • Primair Onderwijs

    Voor primair onderwijs verzorgen wij een vast- en aangepast aanbod. …

  • Voortgezet Onderwijs en MBO

    Voor voortgezet en hoger onderwijs verzorgen wij een vast- en …

  • Speciaal Onderwijs

    Filmeducatie voor speciaal onderwijs wordt beoordeeld per cluster, en zorgvuldig …